Zmniejszenie pary

W celu zmniejszenia zużycia pary grzejnej używa się wyparek dwustopniowych lub mechaniczną rekompresję pary. W praktyce stosuje się zarówno tzw. zamknięte lub częściowo otwarte systemy odzysku przez odparowanie, przy czym o wyborze systemu decydują głównie względy ekonomiczne oraz możliwa do zastosowania liczba płuczek przeciwprądowych. W systemie odzysku zamkniętego stosuje się co najmniej trójstopniowe płukanie w przeciwprądzie. Przy 2 płuczkach z reguły stosuje się system otwarty, a tylko w nielicznych przypadkach — system zamknięty. W metodzie odzysku przez odparowanie, podobnie jak i w innych metodach odzysku kąpieli, zasadnicze znaczenie ma przeciwdziałanie nagromadzaniu się zanieczyszczeń w kąpieli. Dlatego też stosuje się różne sposoby oczyszczania roztworu kierowanego do wyparki, np. na jonitach, na węglu aktywnym itp., połączone ze staranną konserwacją kąpieli i dokładną kontrolą warunków jej eksploatacji. W 1979 r. w USA istniało ponad 350 przemysłowych instalacji wyparnych — głównie do odzysku kąpieli do chromowania, niklowania i kadmowania. Pomimo wysokiego kosztu inwestycyjnego, urządzenia te amortyzują się zwykle w ciągu kilku lat. Ostatnio w IMP opracowano nowy typ wyparek tzw. IMPCHROM o budowie modułowej, które umożliwiają skuteczne odzyskiwanie kąpieli, np. do chromowania, i prowadzenie procesu galwanicznego w sposób praktycznie bezciśnieniowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>