Zloto i srebro

Złoto i srebro obecne w ściekach w postaci cyjankowych jonów zespolonych odzyskuje się przy użyciu silnie zasadowych amonitów. Można osiągnąć w ten sposób sorpcję złota w ilości ok. 20 g/l złoża. Jedyną praktyczną metodą dalszego odzysku złota jest spalenie jonitu. Zastosowanie odpowiednich anionitów słabo zasadowych umożliwia ich regenerację roztworem NaOH zawierającym cyjanki. Robocze pojemności tych anionitów wynoszą ok. 130 g Au i ok. 75 g Ag/l złoża. W nowej metodzie ECOTEC, wykorzystywanej przede wszystkim po chromowaniu i niklowaniu, zastosowano bardzo „krótkie” złoża kationitowe i amonitowe w niskich kolumnach i bardzo szybkie, następujące po sobie cykle sorpcjaregeneracja. Dzięki użyciu jonitów o drobnym ziarnie ł dużej pojemności wymiennej oraz specjalnie prowadzonej regeneracji i płukaniu, proces umożliwia uzyskanie stężonego eluatu, tj. roztworu CrO3 lub NiSO4, który może być bezpośrednio zawrócony do kąpieli. Możliwe jest także usuwanie kadmu ze ścieków pochodzących zarówno z kąpieli kwaśnych, jak i zasadowych. Metody jonitowe stosowane są również do usuwania i odzyskiwania niektórych anionów, np. fluorków i azotanów ze ścieków z obróbki aluminium i innych stopów w kwasie fluorowodorowym i azotowym. Produktami końcowymi obróbki jest CaF2 wykorzystywany jako dodatek do cementu przy produkcji elementów betonowych oraz Ca(NO3)2 wykorzystywany w rolnictwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>