Zawiesiny

Woda używana w galwanizerniach nie powinna zawierać zawiesin więcej niż 10 mg/l. Zawiesiny są pochodzenia mineralnego bądź organicznego lub hydrobiologicznego. Przedostając się do kąpieli galwanicznych mogą wbudowywać się w powłoki, powodując ich kruchość, porowatość, szorstkość i inne wady. Większość zawiesin mineralnych rozpuszcza się w kąpielach kwaśnych i nie wywołuje już wtedy większych zakłóceń w ich pracy mogą jednak ulegać koagulacji i flokulacji pod wpływem jonów znajdujących się w kąpieli. Zawiesiny organiczne są to mikroorganizmy i związki humusowe. Szczególnie szkodliwe są mikroorganizmy, które mogą rozwijać się dalej w kąpielach kwaśnych zawierających kwas cytrynowy, winowy, octowy lub żelatynę. Rozwijające się mikroorganizmy mogą wbudowywać się w powłoki i powodować inne zakłócenia procesów ich osadzania. Znane są przypadki rozwoju pewnych odmian alg w kąpielach do niklowania. Również nawet śladowe ilości olejów i tłuszczów są często przyczyną wad osadzanych powłok, np. tzw. pory olejowe w błyszczących powłokach niklowych. Woda de jonizowana (demineralizowana) lub zmiękczana dla celów galwanotechnicznych metodą wymiany jonowej nie powinna zawierać zawiesin więcej niż 5—10 mg/l, ponieważ wpływają one ujemnie na działanie żywic jonitowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>