Zanieczyszczenia w atmosferze

Powłoki galwaniczne stanowią dość powszechny, szczególnie w przemyśle maszynowym, sposób zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni. Ze względu na używanie w procesach galwanicznych substancji toksycznych oraz usytuowywanie wyrzutni wentylacyjnych na niewielkich wysokościach galwanizernie są uciążliwym lokalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Dlatego też niezbędna jest dokładna analiza wpływu galwanizerni na otoczenie, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest określenie rodzaju i ilości emitowanych substancji. Prowadzonym w galwanizerni procesom technologicznym towarzyszy emisja do atmosfery składników kąpieli będących substancjami toksycznymi. Mechanizm emisji, a więc zasadnicze parametry określające jej wielkość, zależy od wielu czynników, z których do najważniejszych można zaliczyć 1) parametry technologiczne procesu 2) rodzaj i wielkość urządzeń 3) sposób i intensywność wentylacji. Substancje toksyczne z galwanizerni emitowane są w postaci gazów lub aerozoli w wyniku porywania kąpieli przez gwałtownie wydzielające się produkty reakcji procesu galwanicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>