Urzadzenie prozniowe

Urządzenia próżniowe są to filtry bębnowe proste lub częściej tzw. strefowe, które charakteryzują się podziałem powierzchni bębna na część pracującą przy podciśnieniu i przy nadciśnieniu (zdejmowanie placka). Filtry te pracują w sposób ciągły, a ich rozładunek przeprowadzany jest w różny sposób, np. za pomocą skrobaka, walca dociskającego, tzw. wędrującej tkaniny lub sznurków ułożonych na tkaninie filtracyjnej. Dla osadów z galwanizerni powierzchnia filtracyjna takich filtrów wynosi zwykle 1—5 m2, wydajność 0,25— 2 m3 uwodnionego osadu na godzinę, a osiągane odwodnienie 75—85% zawartości wody. Często wprowadza się dodatki do osadu ułatwiające jego filtrację, jak np. ziemię okrzemkową, lub nanosi na filtr wstępną warstwę filtrującą. Stosowane są niekiedy również próżniowe filtry taśmowe i tarczowe. Inne urządzenia i sposoby odwadniania osadu. Istnieje wiele typów wirówek, z których najciekawsze są wirówki sedymentacyjne o działaniu ciągłym. Urządzenia te jednak są stosunkowo rzadko stosowane do odwadniania osadów poneutralizacyjnych z galwanizerni. Natomiast ostatnio zaczyna się stosować tzw. filtry dynamiczne o specjalnej konstrukcji, np. filtr typu FDP. Istnieje także możliwość wymrażania osadu jako metody jego odwodnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>