Temperatura do plukania

Wzrost temperatury wody płuczącej powoduje zmniejszenie lepkości roztworów i wzrost szybkości dyfuzji, a więc w konsekwencji przyspieszenia procesu płukania (zwiększenie jego intensywności). Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym dobremu wypłukaniu w podwyższonej temperaturze jest występowanie termodyfuzji ułatwiającej obieg wody płuczącej i jej dobre wymieszanie. Temperatura wody płuczącej uzależniona jest od rodzaju kąpieli. Przy użyciu wody ciepłej, gdy zużycie energii na podgrzewanie jest stosunkowo małe, stosuje się niewielki przepływ wody świeżej przez płuczkę. Wodę gorącą stosuje się jedynie w płuczkach bezprzepływowych. Środki zwilżające dodawane do wody płuczącej umożliwiają jej lepszy kontakt z powierzchnią płukanych przedmiotów i lepszy jej spływ z przedmiotów wyjmowanych z płuczki. Ponadto przy mieszaniu sprężonym powietrzem środki te zwiększają liczbę pęcherzyków powietrza, co z kolei powoduje lepsze mieszanie wody w płuczce. Środki zwilżające stosuje się często w końcowym płukaniu bezprzepływowym. Użycie ich w płuczkach przepływowych jest bardziej kosztowne i wymaga zainstalowania odpowiedniego aparatu dawkującego. Środki te stosuje się na ogół w ilościach 0,01—0,05% wag. w stosunku do ilości wody płuczącej. Przy płukaniu międzyoperacyjnym rodzaj środka zwilżającego należy tak dobrać, aby nie wywierał szkodliwego wpływu na pracę kąpieli galwanicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>