Technologie

Ze względów technologicznych mieszanie ścieków cyjankowych i chromowych podczas procesu ich obróbki w komorach reakcyjnych powinno odbywać się w sposób mechaniczny. Natomiast do mieszania połączonych strumieni ścieków podczas neutralizacji końcowej lepiej jest stosować sprężone powietrze. Intensywne napowietrzanie ścieków ułatwia całkowite utlenienie związków żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego. Niestety, wiele z wybudowanych w kraju neutralizatorów ścieków, zwłaszcza dla małych galwanizerni, ma wiele bardzo poważnych usterek projektowych i konstrukcyjnych, które utrudniają lub zgoła uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej technologii unieszkodliwiania ścieków i stawiają pod znakiem zapytania skuteczność tego procesu. Oprócz spotykanych jeszcze oczyszczalni, w których neutralizacja ścieków kwaśnych odbywa się w czasie ich przepływu przez złoże wypełnione dolomitem lub wapniakiem, co w ogóle nie nadaje się do obróbki ścieków z galwanizerni, najczęstsze wady istniejących neutralizatorów są następujące: 1) brak wspólnej neutralizacji końcowej połączonych strumieni ścieków, tzn. każdy rodzaj ścieków unieszkodliwiany jest i neutralizowany do końca całkowicie oddzielnie 2) brak osadnika, tj. oddzielanie osadu odbywa się bezpośrednio w zbiornikach reakcyjnych 3) brak możliwości zagęszczania osadu 4) mały stopień wykorzystania pojemności zbiorników reakcyjnych, będący często konsekwencją niewłaściwie zastosowanego grawitacyjnego spływu ścieków z galwanizerni 5) wadliwie rozwiązany system mieszania ścieków itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>