Systematyka

W chwili obecnej w Polsce produkuje się pięć rodzajów warstwomierzy zalecanych przez normy do stosowania w krajach członkowskich RWPG. Są to warstwomierze magnetyczne, elektromagnetyczne, na prądy wirowe terfoelektryczne i radioizotopowe. Zasady działania tych warstwomierzy, tj. przyrządów do nieniszczących pomiarów grubości powłok, opierają się na wykorzystaniu różnych własności magnetycznych, różnego przewodnictwa elektrycznego lub cieplnego, lub pochłaniania promieniowania jonizującego osadzonej powłoki ochronnej oraz podłoża. Ze względu na dużą różnorodność osadzonych obecnie powłok dekoracyjnych i ochronnych na różnych rodzajach podłoża pomiar grubości powłok wymaga stosowania różnych metod, a więc i różnych przyrządów. Wybór warstwomierza podyktowany jest przede wszystkim własnościami fizycznymi powłoki i materiału podłoża. Trzeba bowiem pamiętać, że nie ma i być nie może uniwersalnego warstwomierza, który by umożliwił dokonywanie pomiarów grubości wszystkich rodzajów powłok na każdym rodzaju podłoża. Powłoki niemagnetyczne przewodzące prąd na podłożu ferromagnetycznym, powłoki z miedzi i jej stopów, cynku, kadmu, cyny, ołowiu, glinu, chromu oraz metali szlachetnych na stali lub kowarze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>