Stezenie zanieczyszczen

Stężenie zanieczyszczeń na powierzchni wyrobów po płukaniu zależy w znacznym stopniu od skuteczności płukania, tj. od wartości wskaźnika płukania S określającego granicę możliwego stopnia rozcieńczenia w danym stopniu płukania. Po osiągnięciu rozcieńczenia bliskiego tej granicy dalszy wzrost zużycia wody płuczącej praktycznie nie wpływa na zwiększanie rozcieńczenia, a więc jest bezcelowy. Im większe jest zużycie wody i im większe jest kryterium płukania, tym większa jest względna różnica pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń na wyrobach i w wodzie płuczącej. Tak więc przy płukaniu rzeczywistym wskutek niepełnego wymieszania rola nadmiaru wody płuczącej jest znacznie mniejsza, niż to się na pozór wydaje, a decydujące znaczenie ma sposób użycia wody płuczącej i stopień jej wykorzystania. W warunkach płukania rzeczywistego można w płuczce pojedynczej uzyskiwać stosunkowo tylko niedużą wartość kryterium płukania R (uwarunkowaną wielkością wskaźnika płukania S). W związku z tym przy wymaganiach większego kryterium płukania niezbędne jest stosowanie płukania wielostopniowego. Płukanie wielostopniowe powoduje jednocześnie znaczne zmniejszenie zapotrzebowania wody płuczącej, niezbędnej do uzyskania odpowiedniego rozcieńczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>