Stalowa tasma

Do jednego z końców trzpienia wykonanego z materiału nie przewodzącego prądu i nie reagującego z kąpielami galwanicznymi przymocowana jest taśma ze stali kwasoodpornej. Taśma jest spiralnie skręcona kilkakrotnie wzdłuż trzpienia. Płaszczyzna taśmy skierowana do trzpienia jest dokładnie izolowana lakierem. Drugi koniec taśmy połączony jest ze specjalnie skonstruowanym mechanizmem zegarowym z ruchomą strzałką. Całość, z wyjątkiem mechanizmu zegarowego i końca taśmy, z którym połączono mechanizm zegarowy, zanurzona jest w badanym elektrolicie. Przed każdym pomiarem zdejmuje się z taśmy poprzednio osadzoną powłokę oraz odtłuszcza powierzchnię taśmy. W procesie elektrolizy taśma jest katodą, na której osadza się powłoki. W przypadku powstawania w powłokach naprężeń taśma ulega odkształceniu, które jest proporcjonalne do przesunięcia wskazówki mechanizmu zegarowego. Wartość naprężeń oblicza się z odpowiedniego wzoru. Opisane urządzenie może być używane jako przyrząd ruchowy. Dokładność pomiaru wykonanego tym kontraktornetrem nie jest zbyt duża, gdyż z samej zasady konstrukcji wynika, że powłoka, w której bada się naprężenia, musi wykonać pracę odkształcenia taśmy. Drugą niedogodnością stosowania tego urządzenia jest przygotowywanie powierzchni stali kwasoodpornej przed pomiarem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>