Scieki z olejem

Głównym źródłem tego typu ścieków są coraz bardziej rozpowszechniające się obecnie procesy emulsyjnego mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych w różnych etapach produkcji, np. po obróbce mechanicznej, po obróbce cieplnej, przed lub po konserwacji międzyoperacyjnej lub magazynowej, przed fosforanowaniem przygotowującym powierzchnie pod pokrycia malarskie i galwaniczne. Do ścieków tego typu przedostają się zarówno składniki kąpieli odtłuszczających — rozpuszczalniki organiczne i środki powierzchniowo czynne, jak i zanieczyszczenia usuwane z mytych i odtłuszczanych powierzchni metalowych, tj. smary, ciężkie i lekkie oleje pozostałe po obróbce mechanicznej lub po konserwacji, resztki past polerskich, sole hartownicze i oleje z obróbki cieplnej oraz zanieczyszczenia stałe, np. materiały ścierne, piasek, opiłki, wióry, farby itp. W skład tego typu ścieków wchodzą często chłodziwa, oleje i smary z obróbki skrawaniem oraz resztki rozpuszczalników organicznych i pigmentów z procesów malowania w lakierniach. Aczkolwiek w typowych ściekach z galwanizerni wszystkie wymienione zanieczyszczenia występują na ogół w stosunkowo nieznacznych ilościach, często w dużych zakładach przemysłowych ścieki tego typu stanowią czwarty strumień, który odprowadzany jest z wydziałów obróbki powierzchniowej metali i poddawany oczyszczaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>