Scieki kwasne

Unieszkodliwianie ścieków kwaśnych i alkalicznych polega na doprowadzeniu do wartości pH określonej przepisami (neutralizacja) i wytrąceniu metali w postaci trudno rozpuszczalnego osadu. Proces ten przeprowadza się najczęściej dla mieszaniny ścieków cyjankowych po utlenieniu w nich CN i ścieków chromowych po redukcji Cr(VI) wraz z innymi ściekami kwaśnymi i alkalicznymi z galwanizerni. W ten sposób wykorzystuje się wzajemną neutralizację ścieków. Neutralizacja końcowa połączonych strumieni ścieków ma następujące zalety w porównaniu z neutralizacją przeprowadzaną oddzielnie dla każdego strumienia ścieków: mniejsze zużycie reagentów, mniejsza ilość powstającego osadu, lepszy efekt wytrącenia metali ze ścieków, lepsze oddzielenie wodorotlenków metali — a więc lepszy efekt sklarowania ścieków, mniejsze zasolenie ścieków oczyszczonych, mniejsze wahania pH ścieków wypływających z oczyszczalni, łatwiejsza obsługa neutralizatora itp. Neutralizacja ścieków rozcieńczonych powstających po płukaniu. Tylko w nielicznych przypadkach połączone strumienie ścieków mają odczyn alkaliczny czynnikiem neutralizującym jest wówczas kwas, np. H2SO4. Najczęściej jednak ścieki poddawane neutralizacji końcowej mają odczyn kwaśny i dla ich zobojętnienia stosuje się alkalia — głównie wapno hydratyzowane dodawane w postaci wodnej zawiesiny lub wodorotlenek sodowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>