Regeneracja kationu

Regeneracja kationitu prowadzona jest na ogół kwasem solnym lub siarkowym, anionitów zaś wodorotlenkiem lub węglanem sodu. Stosuje się przy tym najczęściej tzw. regenerację przeciwprądową, która umożliwia uzyskanie wody o dużej czystości przy minimalnym zużyciu reagentów regeneracyjnych i wody płuczącej. Roztwory po regeneracji jonitów unieszkodliwiane są okresowo w dwóch oddzielnych zbiornikach lub kolejno w jednym zbiorniku reakcyjnym razem z innymi usuwanymi z galwanizerni roztworami stężonymi i zużytymi kąpielami technologicznymi. Bardzo istotnym zagadnieniem technologii oczyszczania ścieków na jonitach jest właściwe rozcieńczenie ścieków. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem utrzymania odpowiedniego stężenia ścieków wprowadzanych na jonity jest zastosowanie bezprzepływowych płuczek odzyskowych oraz przeciwprądowych płuczek kaskadowych o właściwej konstrukcji. Znacznie bardziej opłaca się opróżniać okresowo pierwszą płuczkę bezprzepływową i jej zawartość niezużytą do uzupełniania kąpieli odprowadzać do neutralizatora chemicznego, niż wprowadzać zbyt obciążone ścieki na jonity. Przeciążenie jonitów zbyt stężonymi ściekami powoduje bowiem gwałtowne skrócenie cyklu sorpcji i zwiększenie częstości ich regeneracji, a więc znaczne zmniejszenie wydajności i skuteczności tego procesu. W skrajnym przypadku może to doprowadzić nawet do nieodwracalnego zatrucia i zniszczenia jonitów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>