Recyrkulacja

Recyrkulacja wody płuczącej przy zastosowaniu metod wymiany jonowej, metod membranowych itp. W tym przypadku zestaw płuczek składa się najczęściej z jednostopniowej płuczki bezprzepływowej (do zatrzymania 70—90% ładunku zanieczyszczeń wynoszonych z kąpieli) oraz płuczki przepływowej o stosunkowo dużym przepływie wody umożliwiającym zmniejszenie stężenia ścieków wprowadzanych do kolumn jonitowych. Metoda ta jest szczególnie zalecana w przypadku braku źródła wody o jakości nadającej się do operacji płukania. Przy doborze wariantu płukania z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego metoda ta jest najczęściej porównywana z wielostopniowym płukaniem o zasilaniu szeregowym. Recyrkulacja wody polegająca na zawracaniu do płuczek części oczyszczonych ścieków po ich uzupełnieniu świeżą wodą w celu utrzymania zasolenia wody na określonym poziomie. Metoda ta może być stosowana przy stosunkowo małych wymaganiach co do jakości wody płuczącej. Recyrkulacja wody płuczącej z wodnych płuczek przepływowych w bezpośredniej metodzie oczyszczania ścieków. Poza tym recyrkulację wody płuczącej stosuje się najczęściej w procesach odzysku składników kąpieli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>