Racjonalna gospodarka

Do zasad racjonalnej gospodarki wodnościekowej w galwanizerni należy również przestrzeganie dokładnego rozdziału ścieków na odpowiednie rodzaje, ponieważ jest to warunek skutecznego ich unieszkodliwiania. I tak na przykład do ścieków cyjankowych nie powinny w żadnym przypadku przedostawać się ścieki kwaśne lub związki Cr(VI), np. — jak to się czasem zdarza — z pasywacji chromianowej powłok cynkowych lub kadmowych. Ścieki kwaśne stwarzają bowiem niebezpieczeństwo wydzielania trującego dla środowiska cyjanowodoru, obecność zaś chromu powoduje trudności przy usuwaniu go podczas unieszkodliwiania cyjanków. Z uwagi na znaczną trwałość zespolonych cyjanków żelaza i niklu, których całkowite unieszkodliwienie przyjętymi zazwyczaj metodami jest bardzo trudne lub zgoła niemożliwe, należy dbać o to, by do ścieków cyjankowych nie przedostawały się ścieki z zawartością związków żelaza (np. z operacji trawienia stali) i niklu, oraz aby w gnieździe kąpieli cyjankowych stosować do płukania wodę o jak najmniejszej zawartości żelaza. Wszystkie ścieki zawierające cyjanki należy gromadzić w oddzielnym kanale przeznaczonym do zbierania ścieków cyjankowych i nie należy ich łączyć z innymi ściekami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>