Przbieg prob

Badania odporności korozyjnej można przeprowadzać na gotowych wyrobach oraz na ich częściach, na próbkach wykonanych z badanych metali, pokrytych lub nie pokrytych badanymi powłokami ochronnymi. W ostatnim przypadku najczęściej stosowane są blaszki prostokątne o wymiarach nie mniejszych niż 40X50X1 mm. Najlepiej jest stosować blaszki o wymiarach 50X100X2 mm. próbki powinny być równe, a powierzchnia ich musi być gładka. Liczba próbek jednego rodzaju, pobranych do prób dla celów badawczych, nie może być mniejsza niż trzy, a w przypadku prowadzenia prób dla celów kontrolnych liczba próbek powinna być dostosowana do norm lub warunków odbioru dla poszczególnych wyrobów lub też ustalają ją między sobą producent i odbiorca. Liczba ta, w przypadku prób odbiorczych, powinna stanowić co najmniej 3—5% ogólnej liczby wyrobów lub ich części, znajdujących się w danej partii, i nie może być mniejsza niż trzy. Wyroby przeznaczone do badań wybiera się w sposób losowy. Dla odróżnienia między sobą próbki znakuje się ołówkiem elektrycznym, przez wytrawienie lub barwienie odpowiednimi odczynnikami albo lakierami, albo też przez nacinanie ich brzegów lub wybijanie numerów. Miejsca znakowania zabezpiecza się odpowiednim lakierem, woskiem lub parafiną. Znakowanie należy wykonywać w pobliżu krawędzi próbek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>