Polskie galwanizacje

W Polsce istnieje około tysiąca galwanizerni różnych wielkości, skupionych głównie w przemyśle samochodowym, elektronicznym i elektrotechnicznym, precyzyjnym, maszyn rolniczych itp. W okresie ostatnich 15 lat nastąpił bardzo silny rozwój tych gałęzi przemysłu, które stosują obróbkę powierzchniową metali głównie dla celów ochrony przed korozją i dla celów dekoracyjnych. Spowodowało to oczywiście poważny wzrost ilości wytwarzanych ścieków oraz innych odpadów produkcyjnych ciekłych, stałych i gazowych. Według przybliżonych danych szacunkowych średnia ilość ścieków pochodzących z zakładów obróbki powierzchniowej metali i wymagających oczyszczania wynosi w Polsce ok. 50 min m3 rocznie, z czego ok. 5% są to ścieki cyjankowe, 10% — ścieki chromowe, a 85% — ścieki kwaśne i alkaliczne. Ścieki te aczkolwiek ilościowo stanowią nikłą część ogółu ścieków przemysłowych, to jednak ze względu na swoją toksyczność należą do jednych z bardziej uciążliwych i niebezpiecznych ścieków dla środowiska. Optymalne rozwiązanie gospodarki wodnościekowej wymaga dla każdej galwanizerni przeprowadzenia szczegółowej analizy technicznoekonomicznej obejmującej zarówno sam proces produkcyjny i technologię płukania, jak i lokalne warunki zaopatrzenia w wodę i możliwości odprowadzania ścieków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>