Polprzepuszczalne membrany

Półprzepuszczalne membrany stosowane w odwróconej osmozie charakteryzują się minimalnymi wielkościami porów, a ciśnienia robocze wynoszą 2—8 MPa. Obecnie membrany produkowane są w trzech zasadniczych postaciach użytkowych, tj. w postaci nawijanych modułów rurkowych, nawijanych modułów spiralnych i modułów wypełnionych pękami włókien kapilarnych. Dla celów oczyszczania ścieków z galwanizerni największą przydatność mają dwa ostatnie typy membran. Z różnych materiałów membranowych najszersze zastosowanie praktyczne znalazły membrany wykonane z polioctanu celulozy, produkowane w trzech wymienionych postaciach, które po raz pierwszy były zastosowane do odsalania wody, a następnie — w wielu procesach oczyszczania ścieków w różnych gałęziach przemysłu. Wadą ich jest jednak stosunkowo mała odporność chemiczna, mechaniczna i termiczna. Dla wielu zastosowań bardziej przydatne okazały się nowsze membrany poliamidowe, zwłaszcza w postaci włókien kapilarnych, jak np. znane moduły typu Permasep firmy Du Pont, USA. Umożliwiają one pracę w szerszych zakresach pH, tj. 4—11. W technologii ścieków z galwanizerni metoda RO znajduje zastosowanie zarówno do zatężania i odzysku kąpieli technologicznych ze ścieków Jak i do częściowego odsalania ścieków rozcieńczonych. Najczęściej odwrócona osmoza umożliwia usunięcie 90—99% soli rozpuszczonych w ściekach. Toteż z punktu widzenia czystości ścieków końcowych korzystne jest stosowanie układów będących połączeniem metody RO z dodatkowym końcowym oczyszczaniem ścieków na jonitach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>