Podstawy kontroli

Podając w przystępnym skrócie zasadę kontroli statystycznej z nawiązaniem do problematyki galwanotechniki opuszczono rozważania wymagające zastosowania rachunku wariacyjnego, co jednak nie utrudnia zrozumienia zagadnienia, gdyż z opisu funkcji wynika oczywiście sposób obliczeń. Mniej więcej przed 30 laty matematyk Shewart odkrył, że prawa prawdopodobieństwa stosują się do procesu produkcji, a więc zastosowano rachunek prawdopodobieństwa w przemyśle. W galwanotechnice jednak, gdzie liczba zmiennych parametrów jest bardzo duża, metod tych nie brano pod uwagę. Stosunkowo niedawno przeprowadzono próbę adaptacji tej metody do procesów galwanotechnicznych, a uzyskane doskonałe wyniki zachęciły do kontynuowania prób na coraz szerszą skalę. Dla wprowadzenia Czytelnika w zagadnienie podano prosty przykład technologiczny. Trzeci warunek stanowi istotę metody kontroli statystycznej. Zakładając, że w procesie technologicznym występują niewłaściwe warunki produkcyjne, należy się spodziewać duych zmian w rozkładzie wielkości fizycznych rejestrowanych podczas procesu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>