Plukanie bezprzeplywowe

Płukanie bezprzepływowe jest to metoda płukania, w której wymiana wody płuczącej w płuczce odbywa się jednorazowo, co pewien czas płukania i może dotyczyć całej objętości płuczki lub tylko określonej części jej objętości. Podczas płukania stężenie substancji wnoszonych do płuczki zwiększa się aż do momentu wymiany wody na świeżą. Jeśli wymiana dotyczy całej objętości płuczki, to następny cykl płukania rozpoczyna się od zerowego stężenia zanieczyszczeń i jest identyczny z cyklem poprzednim. Jeśli wymiana dotyczy tylko części objętości płuczki, to początek następnego cyklu rozpoczyna się od pewnego stężenia, większego od stężenia początkowego poprzedniego cyklu, a więc stężenie końcowe też będzie większe. Ten wzrost stężenia substancji w płuczce będzie dążył wraz z powtarzającymi się cyklami do granicznej wartości stężenia równowagowego. W praktyce stężenie równowagowe uzyskuje się po kilku, kilkunastu, a rzadko po kilkudziesięciu cyklach. Do niedawna płukanie bezprzepływowe stosowano najczęściej w pojedynczych płuczkach odzyskowych oraz do płukania końcowego w wodzie gorącej. Płuczki odzyskowe służą do uzupełniania strat odparowania kąpieli pracujących w podwyższonych temperaturach i do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do ścieków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>