Odzysk kapieli

Bezpośredni odzysk kąpieli galwanicznych polega na skierowaniu popłuczyn z płuczki odzyskowej, następującej po kąpieli, do wanny z kąpielą. Jest to metoda odzyskiwania składników kąpieli w postaci bezpośrednio użytecznej w miejscu jej stosowania. Podstawą bezpośredniego odzysku kąpieli jest układ płukania, który warunkuje odpowiedni stopień odzysku oraz wpływa na dobór pozostałych ogniw tego procesu. Zazwyczaj odzysk bezpośredni stosuje się dla kąpieli pracujących w podwyższonych temperaturach w celu uzupełniania objętościowych strat parowania i wynoszenia. Najczęściej konwencjonalnie stosowany odzysk kąpieli — przy kąpielach do niklowania i chromowania — polega na zawracaniu do wanny z kąpielą popłuczyn z pojedynczej bezprzepływowej płuczki odzyskowej taki odzysk kąpieli waha się w granicach 50—80°/’c wynoszonej kąpieli. Obecne wymagania oszczędnej gospodarki surowcowej oraz zaostrzenie wymagań ochrony środowiska powodują konieczność maksymalizacji bezpośredniego odzysku kąpiel: przez zastosowanie zamkniętych obiegów kąpieli i wody płuczącej, eliminujących powstawanie ścieków ciągłych lub obiegów częściowo otwartych, w których prawie że nie przeprowadza się obróbki ścieków ciągłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>