Odpowietrzenie

Niektóre konstrukcje filtrów nie zapewniają samoczynnego odpowietrzania komory filtracyjnej. W celu odpowietrzenia komory po uruchomieniu filtra należy otworzyć zawór i obserwować kiedy ukaże się w jego wylocie ciecz. W momencie ukazania się pierwszych kropel cieczy zawór należy zamknąć. W czasie pracy filtra trzeba kontrolować ciśnienie w komorach lub intensywność wypływu cieczy z przewodu wylotowego. W przypadku wzrostu ciśnienia do wartości 100 kPa lub znacznego zmniejszenia wypływu cieczy należy przerwać pracę filtra i oczyścić wkład. Przynajmniej raz w ciągu dnia należy dokręcić nakrętkę uszczelnienia dławicowego, a co dwa tygodnie uzupełnić lub wymienić szczeliwo. Uszczelnienia stykowoślizgowe nie wymagają tak częstego dozoru. Należy je kontrolować co kilka dni, czy nie występują przecieki kąpieli. W przypadku stwierdzenia zużycia pierścienia grafitowego lub uszczelek gumowych wymienia się je na nowe. Przy wymianie części, miejsca osadzenia uszczelek należy posmarować smarem silikonowym Silpasta A lub Silpasta E. W przypadku dłuższych przerw w pracy z filtra usuwa się kąpiel i dokładnie przepłukuje go czystą wodą. Zapobiega to tworzeniu się kryształów soli, które mogą przyspieszyć zużywanie się elementów uszczelnienia osi pompy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>