Oczyszczanie sciekow z galwanizerni

Najczęściej stosowane konwencjonalne oczyszczanie ścieków metodami chemicznymi przeprowadza się zasadniczo w urządzeniach o działaniu okresowym oraz w urządzeniach o działaniu ciągłym. W urządzeniach o działaniu okresowym ścieki w czasie unieszkodliwiania przetrzymywane są w zbiorniku reakcyjnym, przy czym poszczególne operacje mogą być zautomatyzowane bądź też przeprowadzane ręcznie. Przy unieszkodliwianiu w sposób ciągły, tzn. przy ciągłym przepływie ścieków przez zbiorniki reakcyjne, przeprowadzane operacje wymagają pełnej lub przynajmniej częściowej ich automatyzacji. Wybór odpowiedniego sposobu zależy w każdym przypadku przede wszystkim od względów ekonomicznych. W krajach wysokouprzemysłowionych niewielkie zautomatyzowane oczyszczalnie o działaniu okresowym stosowane są zazwyczaj w galwanizerniach o małej lub najwyżej średniej wielkości. Małe zautomatyzowane urządzenia pracujące okresowo stosowane są również do celów specjalnych, np. do unieszkodliwiania roztworów po regeneracji jonitów i innych usuwanych przez galwanizernie roztworów stężonych. Natomiast oczyszczalnie ścieków działające w sposób ciągły i zautomatyzowany stosuje się przede wszystkim tam, gdzie powstają większe ilości ścieków, poczynając już nawet od kilku m3/h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>