Obsluga oczyszczalni

Zakres obsługi urządzeń przeznaczonych do unieszkodliwiania ścieków z galwanizerni zależy przede wszystkim od rodzaju neutralizatora i stopnia zautomatyzowania poszczególnych jego elementów. W najczęściej spotykanych w Polsce neutralizatorach o działaniu okresowym, przy ręcznym sterowaniu i przy prawidłowym schemacie technologicznym obróbki, zakres poszczególnych czynności dla pojedynczego cyklu unieszkodliwiania ścieków składa się na ogół z pobrania próbki ścieków, wykonania niezbędnych oznaczeń chemicznych, dodania odpowiednich reagentów w ustalonych uprzednio ilościach, kontroli wyników obróbki po ustalonym czasie reakcji i opróżnienia komory. Przy prawidłowo prowadzonych procesach unieszkodliwiania i neutralizacji w sprawnym neutralizatorze minimalne czasy trwania cyklu obróbki poszczególnych strumieni ścieków wynoszą 1—2 h dla ścieków chromowych oraz dla ścieków kwaśnoalkalicznych i 3—4 h dla ścieków cyjankowych. Czas sedymentacji osadu w osadniku wynosi 4 h. Przy tak określonych cyklach obróbki poszczególnych strumieni ścieków niezbędny jest jeszcze czas rezerwowy, wykorzystywany w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego korekcyjnego unieszkodliwiania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>