Neutralizatory

Większość galwanizerni w kraju wyposażona jest w neutralizatory o działaniu okresowym. Urządzenia te stanowią wielokomorowe żelbetowe zbiorniki pracujące okresowo, zlokalizowane pod ziemią lub częściowo zagłębione w ziemi. Na każdy rodzaj ścieków przewidziane są dwie komory — gdy jedna z nich pracuje, druga w tym czasie napełnia się ściekami. Przy prawidłowej technologii unieszkodliwiania ścieki cyjankowe po chlorowaniu z komór I i II oraz ścieki chromowe po redukcji z komór III i IV łączy się ze ściekami kwaśnymi i alkalicznymi, a uzyskaną mieszaninę ścieków ogólnych poddaje się neutralizacji końcowej w zbiornikach V i VI. Taki układ strumieni ścieków zapewnia skuteczne ich unieszkodliwienie i neutralizację przy najmniejszym zużyciu reagentów, możliwie najmniejszej ilości powstającego osadu i najmniejszym stopniu zasolenia ścieków oczyszczonych oraz znacznie upraszcza obsługę neutralizatora. Ścieki ogólne po neutralizacji należy z neutralizatora kierować do osadnika w celu dokładnego ich sklarowania i oddzielenia osadu, który następnie trzeba odwodnić. Opisane neutralizatory wykazują jednak szereg wad, z których najważniejsze są często występujące przecieki do gruntu i trudności w ich usuwaniu. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku nieszczelności komór reakcyjnych, do których wprowadzane są silnie agresywne ł toksyczne ścieki surowe — kwaśne, chromowe i cyjankowe (przecieki z osadnika są już znacznie mniej groźne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>