Mleko wapienne

Mleko wapienne podobnie jak i związki sodowe należy dozować do ścieków tylko w ilości niezbędnie potrzebnej dla przebiegu neutralizacji. Przy zastosowaniu natomiast stałych związków zasadowych, jak np. węglanu wapniowego, niebezpieczeństwo przedozowania tego reagenta do ścieków nie istnieje, gdyż CaCO2 rozpuszcza się tylko w roztworze kwaśnym i jego rozpuszczalność maleje w miarę zobojętniania roztworu. Używa się go jednak tylko do neutralizacji rozcieńczonych ścieków zawierających jedynie kwas solny lub azotowy, co w przypadku ścieków z galwanizerni zdarza się dość rzadko. Niekiedy jeszcze stosowany sposób neutralizacji polegający na przepuszczaniu ścieków przez złoże wypełnione dolomitem lub wapniakiem ma bardzo ograniczoną skuteczność i w przypadku typowych ścieków z galwanizerni, zwłaszcza takich, które zawierają kwas siarkowy, nie należy go stosować. Do ciągłej neutralizacji niezbyt kwaśnych ścieków o stosunkowo niedużej zawartości metali stosowane bywają związki magnezu, np. Mg(OH)2 lub granulowany magnezyt MgCO3. Ścieki kwaśne z galwanizerni zawierają najczęściej kwas solny i siarkowy. Zawartość ich jest jednak zbyt mała, aby mógł być opłacalny odzysk kwasu, np. kwasu siarkowego, czy też solnego, który stosuje się na dużą skalę w wielkich trawialniach przemysłu hutniczego i metalowego. Najczęściej ścieki te neutralizuje się bądź też poddaje obróbce przy użyciu jonitów. I tak np. metodą jonowymienną odzyskuje się drogi kwas fosforowy ze ścieków po elektropolerowaniu aluminium.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>