Metody termiczne

Odzysk kąpieli galwanicznych przez odparowanie. W metodzie tej odparowuje się ścieki z płukania, uzyskując stężony roztwór kąpieli, który zawracany jest do wanny technologicznej oraz najczęściej oddestylowaną wodę, która jest zawracana do płuczek. Wartość odzyskanej w ten sposób kąpieli oraz zmniejszenie kosztu oczyszczania ścieków, osiągnięte przez obniżenie ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń, decydują o opłacalności metody wyparnej. Koszt tej metody zależy przede wszystkim od ilości ścieków poddawanych odparowaniu. Dlatego też z reguły stosuje się wielostopniowe systemy płukania przeciwprądowego i do wyparki kieruje najbardziej stężone ścieki z pierwszej płuczki. Stosowane są cztery zasadnicze typy wyparek Wyparki próżniowe cienkowarstwowe składające się z parownika rurkowego, separatora oraz skraplacza. Energia cieplna potrzebna do odparowania jest dostarczana przez parę lub gorącą wodę. Wyparki o analogicznej budowie, w których odparowaniu poddaje się zarówno ścieki, jak i kąpiel galwaniczną. Sposób ten ma na celu wykorzystanie ciepła kąpieli i zmniejszenie przez to zużycia pary grzejnej oraz obniżenie koniecznego stopnia zatężenia roztworu w wyparce. Wyparki proste komorowe z wężownicą grzejną pracujące okresowo. Wyparki tzw. atmosferyczne (kolumnowe) pracujące pod normalnym ciśnieniem. Podgrzane ścieki wprowadzane są do kolumny z wypełnieniem, przez którą przepuszcza się w przeciwprądzie powietrze. Z tego typu wyparek nie można odzyskiwać destylatu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>