Metody plukania

Głównym celem doboru odpowiednich metod płukania w galwanizerni jest nie tylko zapewnienie wymaganego rozcieńczenia zanieczyszczeń na powierzchni opłakiwanych wyrobów, lecz również zmniejszenie zużycia wody do płukania oraz strat wskutek wynoszonej na wyrobach kąpieli, a wiać ograniczenie objętości i ładunku powstających ścieków. Wybór metody płukania międzyoperacyjnego jest uwarunkowany przede wszystkim wymaganym kryterium płukania, własnościami fizykochemicznymi kąpieli, po której następuje płukanie, rodzajem wody będącej do dyspozycji w galwanizerni i systemem obróbki ścieków. Optymalne rozwiązanie metody płukania wymaga więc przeprowadzenia w każdym przypadku porównawczej oceny technicznoekonomicznej, możliwych do zastosowania wariantów układu płukania, obejmującej zarówno proces produkcyjny, technologię płukania jak i lokalne warunki zaopatrzenia w wodę oraz charakterystykę oczyszczalni ścieków. Przy płukaniu końcowym sposób płukania zależy od wymaganej czystości gotowej powłoki oraz od zabezpieczenia jej przed korozją. Ze względu na niebezpieczeństwo powstawania plam lub zacieków przy suszeniu woda płucząca powinna zawierać jedynie ślady poprzednich roztworów. Niekiedy do wody płuczącej wprowadza się środki zwilżające, które przeciwdziałają zatrzymywaniu soli mineralnych na powierzchni przedmiotów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>