Metody elektrograficzne

Specyficznymi i coraz częściej stosowanymi do badań szczelności powłok są metody elektrograficzne. Metody te polegają na podłączeniu badanej powierzchni jako anody i bezpośrednim ścisłym zetknięciu jej z przepuszczalną warstewką (np. emulsji fotograficznej) nasyconą elektrolitem z dodatkiem, lub bez dodatku, substancji wskaźnikowej. W wyniku przepływu prądu metal podłoża rozpuszcza się i tworzące się jony przechodzą do warstewki przepuszczalnej. W warstwie tej następuje reakcja chemiczna z elektrolitem oraz substancją wskaźnikową, przy czym tworzą się możliwe do zidentyfikowania indywidualne produkty reakcji. Dokonanie podziału stosowanych odmian metod elektrograficznych jest trudne z różnych względów. Zależy ono głównie od rodzaju przyjętego kryterium. Ogólnie stosowane metody elektrograficzne można podzielić na jakościowe i ilościowe. Uwzględniając sposób wykonania badań, można rozróżnić 1) metody bezpośrednie, w których elektrogram uzyskiwany jest bezpośrednio po wyłączeniu przepływu prądu 2) metody pośrednie, w których przy wykonywaniu oznaczenia stosuje się początkowo roztwory zawierające wyłącznie elektrolit, ale nie zawierające substancji wskaźnikowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>