Metody bezposrednie

Sposób ten zastosowano w Stanach Zjednoczonych z początkiem lat 50tych, a następnie rozpowszechnił się również w Europie, głównie w Anglii. Polega on na zastąpieniu pierwszego płukania wodnego po zasadniczych procesach obróbki powierzchniowej płukaniem chemicznym, przy czym unieszkodliwiane są wnoszone tam na wyrobach roztwory i kąpiele technologiczne. Tak więc wszystkie procesy unieszkodliwiania i neutralizacji odbywają się bezpośrednio w linii obróbki powierzchniowej. Odpowiednie roztwory do unieszkodliwiania ścieków znajdują się w zamkniętym obiegu pomiędzy płuczkami chemicznymi a zbiornikami wyrównawczymi zlokalizowanymi najczęściej w podpiwniczeniu galwanizerni. W zbiornikach wyrównawczych dokonuje się niezbędnego uzupełnienia składu roztworu oraz następuje oddzielanie wytrąconego osadu metali. Tak więc zbiorniki wyrównawcze dzięki swej znacznej pojemności zabezpieczają obieg przed zmianami stężenia roztworów unieszkodliwiających, a jednocześnie spełniają rolę osadników. Dzięki takiemu rozwiązaniu procesów unieszkodliwiania ścieków metoda Lancy ma kilka podstawowych cech odróżniających ją od konwencjonalnego systemu obróbki ścieków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>