Krzemiany

Krzemiany i krzemionka pogarszają wydajność prądową kąpieli cyjankowych, a w temp. > 80°C powodują powstawanie plam i zmatowień na powłokach. Ponadto w kąpielach do miedziowania mogą zwiększać polaryzację anodową. W kąpielach do niklowania krzemionka, wytrącając się, może być przyczyną pittingu i chropowatości powłok. Fosforany powodują chropowatość powłok niklowych, a przy stężeniu > 50 mg/l powstawanie powłok matowych i ciemnych. Azotany i azotyny są powodem wielu wad błyszczących powłok niklowych, jak porowatość, twardość, kruchość i pitting, oraz zmniejszają katodową wydajność prądową, wgłębność kąpieli, a ponadto rozkładają dodatki blaskotwórcze. Mogą powodować również chropowatość powłok chromowych i zmniejszenie zakresu użytkowych gęstości prądu. Fluorki, tworząc z wapniem trudno rozpuszczalny osad CaF2 mogą powodować trudności w obsłudze kąpieli — zwłaszcza do niklowania. Siarczki i siarka powodują nierównomierne rozpuszczanie anod niklowych i wady powłok miedzianych osadzanych z kąpieli cyjankowych — zmatowienie, zaciemnienie i chropowatość powłok oraz nierównomierny rozkład metalu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>