Kontrola statystyczna

Ciągły pościg za maksymalnym efektem ekonomicznym naszego działania skłania pracowników przemysłu, inżynierów, naukowców i ekonomistów do ciągłego modernizowania zaplecza technicznego, wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Powstające braki w produkcji galwanotechnicznej podwyższają koszty produkcji oraz prowadzą do niewykonania planu. W celu zmniejszenia liczby braków stosowane są zasadniczo dwie metody postępowania. Pierwsza z nich polega na usprawnieniu technologu lub zastąpieniu jej nową, lepszą, co wymaga jednak żmudnych, długotrwałych i dokładnych badań laboratoryjnych i półtechnicznych. Pomimo że wprowadzanie nowej technologii do produkcji napotyka przeważnie na duże trudności, unowocześnienie technologii jest warunkiem niezbędnym dla postępu technicznego i obniżki kosztów produkcji. Kontrola statystyczna w przemyśle metalowym jest prowadzona od przeszło 30 lat i przynosi tam bardzo duże oszczędności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>