Filtrowanie

Wady powłok galwanicznych w znacznej części mogą być spowodowane zanieczyszczeniami kąpieli. Szczególne wymagania zachowania dużej czystości kąpieli dotyczą technologii szybkosprawnych, a przede wszystkim technologii osadzania powłok z połyskiem. Większość nowoczesnych kąpieli jest w czasie przebiegu procesu mieszana i to przede wszystkim sprężonym powietrzem. Ruch cieczy powoduje przenoszenie drobnych zanieczyszczeń do pokrywanych powierzchni. Przy dużych szybkościach osadzania powłok zanieczyszczenia te wbudowywane są w powłokę galwaniczną i stają się przyczyną chropowatości, pittingu i innych wad. Zanieczyszczenia kąpieli galwanicznych mogą być następujące: 1) pyły i kurz dostające się do wanien bezpośrednio z otoczenia 2) resztki past polerskich, składników kąpieli do odtłuszczania itp. wnoszone na źle opłukanych obrabianych przedmiotach 3) olej oraz cząstki rdzy z instalacji sprężonego powietrza, wprowadzane z powietrzem przeznaczonym do mieszania kąpieli 4) substancje wprowadzane wraz ze składnikami kąpieli, np. przy regeneracji lub przygotowywaniu nowej kąpieli (w przypadku gdy kąpiel nie jest oczyszczana przed rozpoczęciem jej użytkowania) 5) szlam z niewłaściwie rozpuszczających się anod 6) produkty reakcji elektrodowych. Pożądaną czystość kąpieli można uzyskać przez zapobieganie powstawaniu powyższych zanieczyszczeń oraz przez filtrację kąpieli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>