Efektywnosc sedymentacji

Największą efektywność działania wykazują flokulanty w czasie pierwszych 10 min trwania sedymentacji i z czasem ich wpływ na przyspieszenie sedymentacji maleje. Często, zwłaszcza w przypadku małej ilości zawiesin, flokulanty polimeryczne stosuje się w połączeniu z konwencjonalnymi koagulantami mineralnymi, jak np. chlorek żelazowy czy siarczan glinowy. Odgrywają tu rolę przede wszystkim względy natury ekonomicznej. Flokulanty polimeryczne są stosunkowo drogie, lecz stosuje się je w minimalnych ilościach, rzędu kilku g na 1 m3 ścieków. Ze względu na złożony mechanizm działania flokulantów zastosowanie ich w technice oczyszczania ścieków należy dla każdego przypadku poprzedzić badaniami wykonywanymi w skali laboratoryjnej na rzeczywistych ściekach poddawanych obróbce. Z punktu widzenia praktycznego największe znaczenie ma ustalenie najlepszego typu flokulantu i jego optymalnej dawki dla danych ścieków oraz optymalnego zakresu pH. Istotny jest również sposób przyrządzania roboczego roztworu flokulantu (zwykle stosuje się roztwory 0,1proc. lub słabsze, przyrządzane 2stopniowo) oraz sposób jego dozowania do ścieków i mieszania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>