Dzialanie preparatu

Istota działania preparatu wypierającego wodę polega na gwałtownym wzroście kąta zwilżania wody na powierzchni metalu zanurzonego w kąpieli odwadniającej. Wówczas woda nie może zwilżać metalu i zostaje wyparta, a jej miejsce zajmuje substancja organiczna dobrze zwilżająca metal. Odgrywają tu rolę różne zjawiska termodynamiczne na granicy faz metalwodasubstancja odwadniająca, jak np. potencjał termodynamiczny powierzchni, napięcie powierzchniowe, adsorpcja, wartość kąta zwilżania dla cieczy zwilżających, tj. wody i substancji odwadniającej, np. na metalu. W skład organicznych preparatów wypierających wodę z reguły wchodzą rozpuszczalniki organiczne typu węglowodorów alifatycznych o różnej lotności, najczęściej są to frakcje o temp. wrzenia 150—250°C oraz rozpuszczone w nich polarne związki powierzchniowo czynne lotne lub nielotne. Najczęściej dodawane są jeszcze związki zwiększające rozpuszczalność substancji odwadniającej typu eterów lub glikoli. Lotne związki polarne odparowują wraz z rozpuszczalnikiem z powierzchni suszonego wyrobu, pozostawiając ją całkowicie suchą i czystą. Związki nielotne pozostają na wyrobach i konserwują ich powierzchnię lub zabezpieczają np. przed korozją. Od rodzaju użytego związku polarnego zależy grubość, rodzaj i własności tej warstewki konserwującej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>