Duza zdolnosc krycia

Dla kąpieli o dużej zdolności krycia kąt 90° jest zbyt duży. Zmniejszenie kąta utrudnia osadzanie się metalu w narożu i zwiększa czułość metody. Przy wyborze jednej z opisanych metod należy się kierować głównie zdolnością krycia kąpieli oraz warunkami geometrycznymi przedmiotów, które będą następnie pokrywane w badanej kąpieli. Według niektórych autorów jeżeli zdolność krycia definiuje się jako zdolność pokrywania wgłębień warstwą o jednakowym wyglądzie (specjalnie ważne przy chromowaniu, gdzie zakresy parametrów, przy których uzyskuje się powłoki o wymaganej jakości, są wąskie), to stosując którąkolwiek z podanych wyżej metod należy zwrócić uwagę na stosowanie przy pomiarze odpowiedniego natężenia prądu. Natężenie prądu powinno być tak dobrane, aby na narożach katody ustaliła się maksymalna gęstość prądu, przy której uzyskuje się jeszcze warstwę wymaganej jakości. Zupełnie odmienną jest metoda Pana. Przy stosowaniu tej metody używa się katody, w której wykonano 10 wgłębień zwiększających się stopniowo. Jako miarę zdolności krycia w tym przypadku przyjęto liczbę wgłębień pokrytych osadzaną powłoką. Jeżeli np. czwarte wgłębienie pokryte jest całkowicie, a piąte częściowo, to zdolność krycia ocenia się umownie na 40%. Metoda ta jest dość prosta i stosowana przez wielu praktyków w takiej lub nieco zmodyfikowanej postaci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>