Dobor membran

Przy odpowiednim doborze membran jonowymiennych możliwe jest również rozdzielanie jonów substancji rozpuszczonych. W związku z tym proces ED znajduje zastosowanie w galwanotechnice zarówno do odzysku składników kąpieli poprzez zatężanie ścieków z płukania, jak i do oczyszczania niektórych kąpieli technologicznych. Metodę tę próbowano również stosować do utleniania cyjanków w ściekach. Podobnie jak w przypadku metody RO procesy ED bywają niekiedy łączone z innymi metodami zatężania lub oczyszczania, takimi jak metody wyparne lub wymiana jonowa. Procesy ED znajdują praktyczne zastosowanie do usuwania miedzi z zużytych roztworów do trawienia w kwasie chromowym i siarkowym, do usuwania zanieczyszczeń metalicznych z kąpieli do chromowania, do regeneracji kąpieli do chromianowania powłok cynkowych itp. Stosuje się przy tym membrany kationitowe, uzyskując pełne i szybkie utlenienie chromu Cr(III) na anodzie z jednoczesnym usunięciem metali z przestrzeni katodowej. Można w ten sposób regenerować również zużyte roztwory CrO3 do trawienia aluminium przed anodowaniem oraz zużyte roztwory HNO3 do trawienia cynkowych klisz offsetowych w przemyśle poligraficznym. Zastosowanie membran anionitowych umożliwia usuwanie żelaza z kąpieli do chromowania technicznego, zastosowanie zaś trójkomorowego elektrodializera z membranami kationitowymi i amonitowymi — regenerację roztworów HC1 oraz H2SO4, używanych do trawienia stali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>