Category Bez kategorii

Odzysk kapieli

Bezpośredni odzysk kąpieli galwanicznych polega na skierowaniu popłuczyn z płuczki odzyskowej, następującej po kąpieli, do wanny z kąpielą. Jest to metoda odzyskiwania składników kąpieli w postaci bezpośrednio użytecznej w miejscu jej stosowania. Podstawą bezpośredniego odzysku kąpieli jest układ płukania, który warunkuje odpowiedni stopień odzysku oraz wpływa na dobór pozostałych ogniw tego procesu. Zazwyczaj odzysk bezpośredni stosuje się dla kąpieli pracujących w podwyższonych temperaturach w celu uzupełniania objętościowych strat parowania i wynoszenia...

czytaj więcej >

Oczyszczanie sciekow z galwanizerni

Najczęściej stosowane konwencjonalne oczyszczanie ścieków metodami chemicznymi przeprowadza się zasadniczo w urządzeniach o działaniu okresowym oraz w urządzeniach o działaniu ciągłym. W urządzeniach o działaniu okresowym ścieki w czasie unieszkodliwiania przetrzymywane są w zbiorniku reakcyjnym, przy czym poszczególne operacje mogą być zautomatyzowane bądź też przeprowadzane ręcznie. Przy unieszkodliwianiu w sposób ciągły, tzn. przy ciągłym przepływie ścieków przez zbiorniki reakcyjne, przeprowadzane operacje wymagają pełnej lub przynajmniej częściowej ich automatyzacji. Wybór odpowiedniego sposobu zależy w każdym przypadku przede wszystkim od względów ekonomicznych...

czytaj więcej >

Metody termiczne

Odzysk kąpieli galwanicznych przez odparowanie. W metodzie tej odparowuje się ścieki z płukania, uzyskując stężony roztwór kąpieli, który zawracany jest do wanny technologicznej oraz najczęściej oddestylowaną wodę, która jest zawracana do płuczek. Wartość odzyskanej w ten sposób kąpieli oraz zmniejszenie kosztu oczyszczania ścieków, osiągnięte przez obniżenie ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń, decydują o opłacalności metody wyparnej. Koszt tej metody zależy przede wszystkim od ilości ścieków poddawanych odparowaniu. Dlatego też z reguły stosuje się wielostopniowe systemy płukania przeciwprądowego i do wyparki kieruje najbardziej stężone ścieki z pierwszej płuczki...

czytaj więcej >

Domki całoroczne przez 12 miesięcy

Domki całoroczne są stosowane przez 12 miesięcy, czyli przez długi czas. Klienci w takich domkach mieszkają lub odpoczywają. Są to domki wysokiej klasy oraz jakości. One są nieodzowne, klienci dobrze je oceniają. Dzisiaj klienci chcą takie domki posiadać na potrzeby własne. Domki mogą być drewniane, z cegły, bloczków, zdobione lub nie. Fantazja podpowiada różnorodne rozwiązania, a klienci mogą z nich korzystać. Całoroczne domki to idealne miejsce do mieszkania. Jest to wysoka jakość oraz najlepszej klasy rozwiązanie. Klienci starają się mieć eleganckie domki, cieszyć się mieszkaniem w nich. Mogą one być eleganckie, ozdobne lub całkiem proste. Karierę robią domki z bali, czyli domki kanadyjskie. Ich wysoka jakość to na pewno podstawa. Nie warto z nich rezygnować, warto o nie dbać...

czytaj więcej >

Kafelkowanie w domach i biurowych łazienkach

Kafelkowanie jest popularną formą wykańczania mieszkań. Dzisiaj klienci bardzo chcą mieć mieszkanie wykończone kafelkami wszelkiego rodzaju. Kafelki są układane na ścianach oraz podlogach. Dzisiaj kafelki są różnorodne – białe, beżowe, brązowe, w efektownych wzorach oraz kolorach. Ich jakość jest wysoka, a klienci kupują setki kafelków. Na pewno warto ozdobić kafelkami domy oraz mieszkania, bo są one idealną ozdobą każdego domu lub mieszkania. W firmach w łazienkach także układa się kafelki, zazwyczaj białe lub kremowe. W domach kafelki są o wiele bardziej fantazyjne i mają więcej barw – modne są kafelki błękitne, granatowe, czerwone i czarne. Dzisiaj kafelki są tak bardzo piękne i wyjątkowej klasy. Bez efektownych kafelków mieszkanie będzie o wiele skromniejsze i brdzydsze...

czytaj więcej >

Metody plukania

Głównym celem doboru odpowiednich metod płukania w galwanizerni jest nie tylko zapewnienie wymaganego rozcieńczenia zanieczyszczeń na powierzchni opłakiwanych wyrobów, lecz również zmniejszenie zużycia wody do płukania oraz strat wskutek wynoszonej na wyrobach kąpieli, a wiać ograniczenie objętości i ładunku powstających ścieków. Wybór metody płukania międzyoperacyjnego jest uwarunkowany przede wszystkim wymaganym kryterium płukania, własnościami fizykochemicznymi kąpieli, po której następuje płukanie, rodzajem wody będącej do dyspozycji w galwanizerni i systemem obróbki ścieków...

czytaj więcej >

Metody bezposrednie

Sposób ten zastosowano w Stanach Zjednoczonych z początkiem lat 50tych, a następnie rozpowszechnił się również w Europie, głównie w Anglii. Polega on na zastąpieniu pierwszego płukania wodnego po zasadniczych procesach obróbki powierzchniowej płukaniem chemicznym, przy czym unieszkodliwiane są wnoszone tam na wyrobach roztwory i kąpiele technologiczne. Tak więc wszystkie procesy unieszkodliwiania i neutralizacji odbywają się bezpośrednio w linii obróbki powierzchniowej. Odpowiednie roztwory do unieszkodliwiania ścieków znajdują się w zamkniętym obiegu pomiędzy płuczkami chemicznymi a zbiornikami wyrównawczymi zlokalizowanymi najczęściej w podpiwniczeniu galwanizerni...

czytaj więcej >

Metoda jakosciowa

Metoda elektrograficzna oznaczania porowatości opisana przez Millera i Friedla polega na nakładaniu na badaną powierzchnię papieru fotograficznego nasyconego rozcieńczonym roztworem o składzie ściśle dobranym dla danego metalu podłoża i metalu powłoki. Papier fotograficzny po nałożeniu na próbką dociska się do badanej powierzchni pod ciśnieniem 0,3—0,8 MPa, następnie doprowadza prąd stały o napięciu 1,5—6,5 V przez 2—30 s. Prąd stały o gęstości 1-5 A/dm2 płynie przez wielowarstwowy układ składający się z części badanej, tj. anody, do odpowiedniej katody metalowej, oddzielonych od siebie papierem fotograficznym i bibułą filtracyjną nasyconą rozcieńczonym elektrolitem...

czytaj więcej >

Magnez i sod

Magnez w kąpielach do niklowania, tworząc siarczan magnezowy, powoduje powstawanie miękkich i błyszczących powłok oraz zwiększa przewodność i wgłębność kąpieli. Jednak po przekroczeniu granicy rozpuszczalności siarczan magnezowy może być przyczyną pittingu i zmniejszenia odporności korozyjnej powłok, a w kąpielach do chromowania natomiast zmniejsza ich wgłębność. W kąpielach alkalicznych i cyjankowych, a zwłaszcza w kąpielach cynialiowych, działa podobnie jak wapń. Może wytrącać się w cyjankowych kąpielach do miedziowania, powodując szorstkość i porowatość powłok. Sód i potas zwiększają m.in. twardość i kruchość powłok niklowych...

czytaj więcej >

Kontrola statystyczna

Ciągły pościg za maksymalnym efektem ekonomicznym naszego działania skłania pracowników przemysłu, inżynierów, naukowców i ekonomistów do ciągłego modernizowania zaplecza technicznego, wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Powstające braki w produkcji galwanotechnicznej podwyższają koszty produkcji oraz prowadzą do niewykonania planu. W celu zmniejszenia liczby braków stosowane są zasadniczo dwie metody postępowania. Pierwsza z nich polega na usprawnieniu technologu lub zastąpieniu jej nową, lepszą, co wymaga jednak żmudnych, długotrwałych i dokładnych badań laboratoryjnych i półtechnicznych...

czytaj więcej >