Category Bez kategorii

Zmniejszenie pary

W celu zmniejszenia zużycia pary grzejnej używa się wyparek dwustopniowych lub mechaniczną rekompresję pary. W praktyce stosuje się zarówno tzw. zamknięte lub częściowo otwarte systemy odzysku przez odparowanie, przy czym o wyborze systemu decydują głównie względy ekonomiczne oraz możliwa do zastosowania liczba płuczek przeciwprądowych. W systemie odzysku zamkniętego stosuje się co najmniej trójstopniowe płukanie w przeciwprądzie. Przy 2 płuczkach z reguły stosuje się system otwarty, a tylko w nielicznych przypadkach — system zamknięty. W metodzie odzysku przez odparowanie, podobnie jak i w innych metodach odzysku kąpieli, zasadnicze znaczenie ma przeciwdziałanie nagromadzaniu się zanieczyszczeń w kąpieli...

czytaj więcej >

Technologie

Ze względów technologicznych mieszanie ścieków cyjankowych i chromowych podczas procesu ich obróbki w komorach reakcyjnych powinno odbywać się w sposób mechaniczny. Natomiast do mieszania połączonych strumieni ścieków podczas neutralizacji końcowej lepiej jest stosować sprężone powietrze. Intensywne napowietrzanie ścieków ułatwia całkowite utlenienie związków żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego. Niestety, wiele z wybudowanych w kraju neutralizatorów ścieków, zwłaszcza dla małych galwanizerni, ma wiele bardzo poważnych usterek projektowych i konstrukcyjnych, które utrudniają lub zgoła uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej technologii unieszkodliwiania ścieków i stawiają pod znakiem zapytania skuteczność tego procesu...

czytaj więcej >

Systematyka

W chwili obecnej w Polsce produkuje się pięć rodzajów warstwomierzy zalecanych przez normy do stosowania w krajach członkowskich RWPG. Są to warstwomierze magnetyczne, elektromagnetyczne, na prądy wirowe terfoelektryczne i radioizotopowe. Zasady działania tych warstwomierzy, tj. przyrządów do nieniszczących pomiarów grubości powłok, opierają się na wykorzystaniu różnych własności magnetycznych, różnego przewodnictwa elektrycznego lub cieplnego, lub pochłaniania promieniowania jonizującego osadzonej powłoki ochronnej oraz podłoża. Ze względu na dużą różnorodność osadzonych obecnie powłok dekoracyjnych i ochronnych na różnych rodzajach podłoża pomiar grubości powłok wymaga stosowania różnych metod, a więc i różnych przyrządów...

czytaj więcej >

Stezenie zanieczyszczen

Stężenie zanieczyszczeń na powierzchni wyrobów po płukaniu zależy w znacznym stopniu od skuteczności płukania, tj. od wartości wskaźnika płukania S określającego granicę możliwego stopnia rozcieńczenia w danym stopniu płukania. Po osiągnięciu rozcieńczenia bliskiego tej granicy dalszy wzrost zużycia wody płuczącej praktycznie nie wpływa na zwiększanie rozcieńczenia, a więc jest bezcelowy. Im większe jest zużycie wody i im większe jest kryterium płukania, tym większa jest względna różnica pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń na wyrobach i w wodzie płuczącej. Tak więc przy płukaniu rzeczywistym wskutek niepełnego wymieszania rola nadmiaru wody płuczącej jest znacznie mniejsza, niż to się na pozór wydaje, a decydujące znaczenie ma sposób użycia wody płuczącej i stopień jej wykorzystania...

czytaj więcej >

Ogrzewanie podłogowe elektryczne

Ogrzewanie nadaje domowi lub mieszkaniu jakość. Zima i jesień to smutne pory roku, które takiego ogrzewania na pewno potrzebują. Ogrzewanie tradycyjne, z kaloryferów, nie jest złe, ale ogrzewanie podłogowe jest o wiele lepsze. Dzisiaj ogrzewanie podłogowe najczęściej obecne jest w mieszkaniach nowoczesnych, biurach i hotelach. W starych budynkach takiego ogrzewania nie ma. Jest za to tradycyjne ogrzewanie, tańsze, ale nie mające tak wysokiej jakości. Dzisiaj ogrzewanie podłogowe to podstawa, niejeden klient takiego ogrzewania potrzebuje, bo jest ono dla niego ważne. Warto zatem zadbać o tego rodzaju ogrzewanie, bo ono jest jak najbardziej potrzebne. Dlatego najlepiej kupować dobrej klasy ogrzewanie. W domach, biurach i hotelach na pewno przyda się ogrzewanie podłogowe...

czytaj więcej >

Stalowa tasma

Do jednego z końców trzpienia wykonanego z materiału nie przewodzącego prądu i nie reagującego z kąpielami galwanicznymi przymocowana jest taśma ze stali kwasoodpornej. Taśma jest spiralnie skręcona kilkakrotnie wzdłuż trzpienia. Płaszczyzna taśmy skierowana do trzpienia jest dokładnie izolowana lakierem. Drugi koniec taśmy połączony jest ze specjalnie skonstruowanym mechanizmem zegarowym z ruchomą strzałką. Całość, z wyjątkiem mechanizmu zegarowego i końca taśmy, z którym połączono mechanizm zegarowy, zanurzona jest w badanym elektrolicie. Przed każdym pomiarem zdejmuje się z taśmy poprzednio osadzoną powłokę oraz odtłuszcza powierzchnię taśmy. W procesie elektrolizy taśma jest katodą, na której osadza się powłoki...

czytaj więcej >

Scieki z olejem

Głównym źródłem tego typu ścieków są coraz bardziej rozpowszechniające się obecnie procesy emulsyjnego mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych w różnych etapach produkcji, np. po obróbce mechanicznej, po obróbce cieplnej, przed lub po konserwacji międzyoperacyjnej lub magazynowej, przed fosforanowaniem przygotowującym powierzchnie pod pokrycia malarskie i galwaniczne. Do ścieków tego typu przedostają się zarówno składniki kąpieli odtłuszczających — rozpuszczalniki organiczne i środki powierzchniowo czynne, jak i zanieczyszczenia usuwane z mytych i odtłuszczanych powierzchni metalowych, tj. smary, ciężkie i lekkie oleje pozostałe po obróbce mechanicznej lub po konserwacji, resztki past polerskich, sole hartownicze i oleje z obróbki cieplnej oraz zanieczyszczenia stałe, np...

czytaj więcej >

Regeneracja kationu

Regeneracja kationitu prowadzona jest na ogół kwasem solnym lub siarkowym, anionitów zaś wodorotlenkiem lub węglanem sodu. Stosuje się przy tym najczęściej tzw. regenerację przeciwprądową, która umożliwia uzyskanie wody o dużej czystości przy minimalnym zużyciu reagentów regeneracyjnych i wody płuczącej. Roztwory po regeneracji jonitów unieszkodliwiane są okresowo w dwóch oddzielnych zbiornikach lub kolejno w jednym zbiorniku reakcyjnym razem z innymi usuwanymi z galwanizerni roztworami stężonymi i zużytymi kąpielami technologicznymi. Bardzo istotnym zagadnieniem technologii oczyszczania ścieków na jonitach jest właściwe rozcieńczenie ścieków...

czytaj więcej >

Podstawy kontroli

Podając w przystępnym skrócie zasadę kontroli statystycznej z nawiązaniem do problematyki galwanotechniki opuszczono rozważania wymagające zastosowania rachunku wariacyjnego, co jednak nie utrudnia zrozumienia zagadnienia, gdyż z opisu funkcji wynika oczywiście sposób obliczeń. Mniej więcej przed 30 laty matematyk Shewart odkrył, że prawa prawdopodobieństwa stosują się do procesu produkcji, a więc zastosowano rachunek prawdopodobieństwa w przemyśle. W galwanotechnice jednak, gdzie liczba zmiennych parametrów jest bardzo duża, metod tych nie brano pod uwagę. Stosunkowo niedawno przeprowadzono próbę adaptacji tej metody do procesów galwanotechnicznych, a uzyskane doskonałe wyniki zachęciły do kontynuowania prób na coraz szerszą skalę...

czytaj więcej >

Apartamenty Wilanów – jakość i klasa

Apartamenty Wilanów są kosztowne, ale oferują niezapomnianą jakość i wysokie wrażenia. W apartamentach mieszka się dobrze i przyjemnie, ale koszt jednego metra kwadratowego takiego lokum jest bardzo kłopotliwy. Warto mieć takie lokum na dni lub wakacje, bo czas wolny spędza się w Wilanowie wprost bajecznie. Apartamenty w Wilanowie są wygodne, oferują komfort. Wyposażono je w klimatyzację, eleganckie podłogi, kafelki na podłogach i ścianach, wykwintne meble. Mieszkanie w apartamentach w Wilanowie jest całkiem dobrej jakości, bo to wyjątkowa sprawa dla każdego. Niejedna osoba pracuje solidnie i dobrze zarabia. Taką osobę stać na zakup apartamentów w Wilanowie. Wysoka jakość apartamentów ma znaczenie dla wielu osób. Na pewno warto kupować takie apartamenty, bo są one ważne i wyjątkowe...

czytaj więcej >