Brak odzysku

W przypadku braku odzysku kąpieli stężenia równowagowe są równe ilorazowi, w którym licznik jest różnicą przyrostu zanieczyszczenia w czasie i stopnia jego usuwania przy pomocy odpowiedniej metody oczyszczania kąpieli, a mianownik jest sumą objętości kąpieli wynoszonej na powierzchni wyrobów oraz objętości kąpieli traconej poza układem płukania. W przypadku odzysku stężenie równowagowe zanieczyszczeń w kąpieli jest kilkakrotnie większe niż stężenie równowagowe osiągane bez odzysku. W danych warunkach produkcyjnych zależy ono od liczby stopni płukania odzyskowego. Na przykład dla przeciętnych warunków produkcyjnych wielokrotność dla płuczki jednostopniowej wynosi 2—3, dla płuczki dwustopniowej ok. 2,3—3,5, dla płuczki trzystopniowej — ok. 2,3—3,6. Wraz ze wzrostem liczby stopni płukania odzyskowego krotność ta dąży do granicy równej stosunkowi sumy objętości kąpieli wynoszonej na powierzchni wyrobów i objętości kąpieli traconej poza układem płukania do objętości traconej. Jak z tego wynika, wraz ze wzrostem stopnia odzysku niezbędne jest zintensyfikowanie procesu oczyszczania kąpieli. Należy jednak zauważyć, że szybkość wzrostu stężenia zanieczyszczeń w kąpieli w trakcie odzysku jest znacznie mniejsza niż przy braku odzysku. Tak więc w niektórych przypadkach czas potrzebny do osiągnięcia stężenia równowagowego zanieczyszczeń w kąpieli może być dłuższy od czasu żywotności tej kąpieli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>