Automatyczne oczyszczalnie

W automatycznych oczyszczalniach ścieków pomiary pH przeprowadzane są przy użyciu zarówno prętowych elektrod zanurzeniowych umieszczanych bezpośrednio w zbiorniku reakcyjnym, jak i elektrod typu przepływowego, tj. umieszczanych w przewodzie ściekowym. W głowicy sondy umieszczone są dwie elektrody — szklana i kalomelowa — oraz kompensator temperatury. Korpus sondy wykonany jest z twardego PCW, może być również wykonywany z polipropylenu lub stali nierdzewnej. Podstawowym warunkiem uzyskiwania dokładnych pomiarów pH jest właściwe obchodzenie się z elektrodami i ich należyta konserwacja. Elektrody szklane przechowuje się w wodzie destylowanej, elektrody kalomelowe zaś — w nasyconym roztworze KCl. Całość ogniwa pomiarowego należy często sprawdzać przy użyciu odpowiednich roztworów buforowych o dokładnie znanej wartości pH. Ponadto elektrody należy okresowo, np. raz na tydzień, oczyszczać przez zanurzenie w rozcieńczonym kwasie solnym. Przy właściwym użytkowaniu i konserwacji czas użytkowania elektrod pomiarowych pH wynosi ok. 2 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>